Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Blue Strategy, s.r.o. , Hlubočepská 701/38c CZ - 152 00 Praha 5 , IČO: 28229649 , DIČ: CZ 28229649, vedená u rejstříkového soudu v Praze pod spisovým číslem C 133934 (dále jen „Správce“), info@bluestrategy.cz , aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem obchodní komunikce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

 • Google Analytics - Monitoring provozu na webu - Potřebujeme vědět, zda je náš web pro lidi zajímavý nebo ne. Abychom ho mohli pro vás zlepšovat.
 • Google Sites - Základní funkce webu - Aby se naše webové stránky chovaly smysluplně, občas si musí něco poznamenat. Naprosto anonymně.
 • Google Ads - Možnost pozdějšího zobrazení inzerce - Víme, že některé myšlenky zrají dlouho a tak se vám možná někdy budeme chtít připomenout. Snad se nám to povede inteligentně a ve vhodnou chvíi pro vás.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.